GEEN aanbetaling. Tijdelijk GEEN jaarlijkse verhoging! HULP en 100 % GARANTIE dat men snel in het huis kan wonen.

Inhoud huurkoopakte

Pagina in constructie

 

                                                  Dr. Kandra Karoly, advocaat

                                                                          5350 Tiszafured, Orvenyi utca 2/e

 

                                                              KOOPCONTRACT

 

Overeengekomen:  enerzijds Adrianus Jan Alexander Scholtens (geboortedatum en plaats, naam van de moeder, ID-nummer,                                               belastingnummer) Nederland, Nijmegen, Ligulastraat 71, verkoper

 

                                   anderzijds Naam (geboortedatum en plaats, naam van de moeder, ID-nummer) en zijn vrouw

 

                                   Naam (geboortedatum en plaats, naam van de moeder, ID-nummer) Adres...........

                                   Allen in persoon aanwezig op de ondergetekende plaats en dag, onder de volgende voorwaarden

 

1/ De verkoper verkoopt aan de kopers voor 32.328 euro (bedrag in letters) zijn exclusieve eigendom in Kotelek registratie 114 hrs 

(kadasternummer) Petofi utca 6, met 551 m2  grond en woonhuis, met de bepaling dat het zijn eigendom blijft totdat de koopprijs is betaald. Levert echter een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bijdrage aan het feit, dat de verkoop van het behouden eigendom wordt ingeschreven in het kadaster.

 

2/