HUURKOOP GAAT HET FOUT?

Dat U eigenaar wordt van het huis is niet onze enigste zorg, wel onze grootste zorg.

 

Van mensen die mij bellen. en van de 3 facebookgroepen waarvan ik beheerder ben, weet ik dat men vaak jaren betaald en uiteindelijk geen eigenaar wordt van het huis. Vaak gaat het om koop van familie of vrienden. Soms betaalde men hen meer dan 100.000 euro. Als alle termijnen zijn betaald, zoek ik het kadasternummer van de woning op (het nummer met hrsz.), betaal het registratierecht en geef de advocaat opdracht de huurkoper bij het kadaster als eigenaar in te schrijven. Hier kan het bijvoorbeeld fout gaan, als de verkoper weigert de noodzakelijke verklaring af te geven, dat alles is betaald. Voorbeeld van een opdracht tot inschrijving bij het kadaster:

Dear Dr Kandra,
 
Mr. xxx paid for the house in Tiszanana, 1566 hrsz, in full.
 
I transferred the registration fee to you and request that Mr.
xxx be registered as the owner.
 
With best regards,
 
Adri Scholtens,
 

Dr Adri Scholtens is geclassificeerd expert op het gebied van Hongaarse huurkoop. Hij wordt als zodanig vaak om raad gevraagd. Tiszameer.com heeft 3 aandachtsgebieden. Men geeft alle mogelijke zorg aan de garantie dat men eigenaar wordt van de woning, de oversluitgarantie van de nutsbedrijven (Zeker niet onbelangrijk. Ook hier zijn er particulieren ,die uiteindelijk de moed opgeven), en de keuring van de woning op bouwkundige gebreken door 3 experts, 

 

JAARLIJKS ONTVANGT MEN EEN OVERZICHT VAN DE GEDANE BETALINGEN EN HET PERCENTAGE VAN DE KOOPPRIJS DIE INMIDDELS IS BETAALD. In het Hongaarse recht erg belangrijk. In een tijd waarin banken maar 18 maanden terugkijken, is zo,n verklaring ook onmisbaar.

 

INSCHRIJVING BIJ HET KADASTER

Men gaat naar een Engelssprekend advocaat. De advocaat legt alles punt voor punt goed uit. De huurkoopakte krijgt men meteen mee. In 2-6 weken volgt de inschrijving bij het kadaster. Zijn alle huurkooptermijnen betaald volgt een 2e inschrijving, nu als eigenaar van de woning. Het registratierecht van deze 2e inschrijving is begrepen in de reeds betaalde kosten.

 

Dr Adri Scholtens, 

Geclassificeerd Expert Huurkoop - Nutsbedrijven - Bouwkundige