Betaalde Services

Tijdelijke aanbieding: al deze services t.w.v. maximaal 5.145 euro gratis

 

Overschrijving nutsbedrijven:                                                                                                         295 euro

Het overschrijven van de nutsbedrijven op naam van de koper is een ingewikkeld en tijdrovend werk.

Afhandeling niet door een serviceburo, maar door dr Adri Scholtens persoonlijk.

 

Overschrijving nutsbedrijven, indien extra formulieren worden gevraagd:                      295 euro

Na ontvangst van de formulieren verlangen de nutsbedrijven vaak extra formulieren.

 

Moeilijkheden met de overschrijving:                                                                                          2.950 euro

Er zijn Hongaren die het. na de opdracht een 3e formulier in te leveren, opgeven.

De overschrijving blijft dan op naam van de vorige eigenaar, die 500 km verderop

woont. Bij deze service geldt geen tijdslimitiet en met een overschrijfgarantie. 

Procedures bij de Energieautoriteit zijn inbegrepen. Het gaat hier om 10 % van de 

gevallen. Om alsnog tot resultaat te komen is weken werk.

 

Noodfonds Onvoorziene Noodzakelijke Reparaties, eenmalige storting:                            595 euro

Een maximale renteloze lening van 6.000 euro per keer, waarvan de aflossing

ingaat na afloop van de huurkooptermijn.

 

Jaarlijkse 2-talige accountantsverklaring, per jaar:                                                                      50 euro

Accountantsverklaring in het Nederlands en Hongaars van de gedane betalingen

en het percentage waarvan men eigenaar is van het huis.

 

Inschrijving als eigenaar bij het kadaster (2e inschrijving):                                                      295 euro

Dr Adri Scholtens levert hiervoor persoonlijk 7 formulieren in. Een volledige garantie

dat men eigenaar wordt van het huis. Te betalen registratierecht bij het kadaster: