RATINGS VAN DE AFGELOPEN 13 JAAR. Onze score was:

 

Directe inschrijving van de huurkoop bij het kadaster:    100 %

 

Jaarlijkse bevestiging van betalingen en percentage 

waarvan men inmiddels eigenaar van het huis is:            100 %

 

Men is eigenaar van het huis geworden:                            100 %

 

De nutsbedrijven zijn (uiteindelijk) overgeschreven:        100 %

 

Renteloze leningen van max. 6.000 euro per keer bij

onvoorziene noodzakelijke reparaties, toewijzing:            100 % 

 

In 13 jaar 46 % Belgische en 54 % Nederlandse kopers:   100 %