Vergelijk Huurkoop Tiszameer met een huis huren 

 

                                                                                                   HUURKOOP:                                   HUIS HUREN:

Men wordt eigenaar:                                                               ja                                                      nee

 

Jaarlijkse huurverhogingen:                                                   nee                                                    ja

 

Onderhoud                                                                               nee                                                    beperkt

 

                                                                         Kan men onvoorziene reparaties niet zelf betalen,

                                                                         is het mogelijk maximaal 6.000 euro per keer 

                                                                         rentevrij te lenen door verlenging van de termijnen.

                                                                         Daarnaast kunnen er -met name in de beginperiode=

                                                                         coulancebetalingen worden gedaan.

 

Rechtszekerheid:                                                                    100% garantie                                   geen

 

Waarborgsom:                                                                         geen                                                   soms hoog

 

Betaling gaat de 2e maand in:                                                ja                                                        nee

 

De eerste 4 maanden -mogelijkheid uit te breiden

tot 12 maanden- betaalt men de helft.                                 ja                                                        nee

 

Zekerheid van bij kadaster geregistreerd contract:            ja                                                       meestal niet

 

Zekerheid van door de advocaat opgesteld contract:         ja                                                      vaak niet

 

Opzegging per maand:                                                             nee                                                    ja 

 

Opzegging door de eigenaar:                                                  niet mogelijk                                    kan altijd in 6 weken

 

Gratis overschrijving van de nutsbedrijven en AANSLUIT-

GARANTIE door aan de zaak te blijven werken, inclusief

een eventuele procedure bij de Energieautoriteit:              ja                                                       nee

                                   

Mogelijkheid van -tegen een redelijk tarief- een

technisch advies en eventueel uitvoering van het werk:     ja                                                       nee

 

In 2023 is 1 uitkering van 16.000 euro uit HET REPARATIEFONDS gedaan, bestaande uit een lening en een coulancebetaling, en 1 coulancebetaling  van 1.800 euro, omdat de reparatie 1 1/2 jaar na de aankoop was. In beide gevallen organiseerden wij ook de uitvoering van het werk.                                                          In 2023 startte ook een procedure om een huurkoper te helpen, waarvan de watermaatschappij ten onrechte 1.800 euro betaling verlangde. Dat zijn langlopende procedures, uiteindelijk met resultaat.

 

Stel men begint met een jaarhuur van 5.000 euro en 5 % jaarlijkse huurverhoging. Na 10 jaar is de huur opgelopen tot 8.145 euro per jaar. Bij het aangaan van een huurkoop was men en goedkoper uit geweest en men werd eigenaar van het huis.

 

Opgemerkt is dat in 12 jaar nog nooit iemand tussentijds is vertrokken. Het argument dat men bij huurkoop 8-10 jaar moet uitzitten verliest daarmee aan kracht. Bovendien kan men het huurkoopcontract over laten schrijven op naam van een ander (zou men zelf een koper vinden). Dat geeft een 130 euro advocaatkosten.

 

Nederlanders en Belgen sluiten contracten, zoals ze dat thuis zouden doen. Maar juridisch hebben die in Hongarije meestal geen enkele waarde. Hieronder informatie van DAS-rechtsbijstandverzekering, waaruit blijkt dat een eigenaar de huurder in 6 weken uit zijn huis kan hebben.

 

In het geval van een huurcontract van onbepaalde duur – zelfs als er geen sprake is van contractbreuk – op basis van het Burgerlijk Wetboek, kan elke partij het huurcontract tegen het einde van de volgende maand opzeggen door middel van een verklaring ingediend vóór de 15e dag de betreffende maand. In dit geval is het niet nodig om een ​​rechtvaardiging of een bijzondere reden voor de opzegging aan te geven, maar dient tegelijkertijd de partij met de normale opzegging de desbetreffende verklaring schriftelijk op te stellen en aan de andere partij te overhandigen. Vanwege de strikte termijnen moet deze levering echter worden geverifieerd. Daarom wordt aanbevolen het document persoonlijk te overhandigen of als aangetekende verzending naar de andere partij te verzenden. 

 

Vanuit 13 jaar praktijkervaring is de enigste site over regelgeving voor huizen kopen gemaakt die niet oppervlakkig is:

www.huizen-kopen-hongarije-regelgeving.nl