• Men wordt eigenaar 100% GARANTIE
  • AansluitGARANTIE nutsbedrijven
  • Bouwkundig GEKEURD
  • WAARDEVASTE investering
  • BEVESTIGING gedane betalingen

Vergelijk Huurkoop Tiszameer met een huis huren

                                                                                                   HUURKOOP:                                   HUIS HUREN:

Men wordt eigenaar:                                                               ja                                                      nee

 

Jaarlijkse huurverhogingen:                                                   nee                                                    ja

 

Onderhoud                                                                               nee                                                    beperkt

 

                                                                         Kan men onvoorziene reparaties niet zelf betalen,

                                                                         is het mogelijk maximaal 6.000 euro per keer 

                                                                         rentevrij te lenen door verlenging van de termijnen.

 

Rechtszekerheid:                                                                    100% garantie                                   geen

 

Waarborgsom:                                                                         geen                                                   soms hoog

 

Betaling gaat de 2e maand in:                                                ja                                                        nee

 

Zekerheid van bij kadaster geregistreerd contract:            ja                                                        meestal niet

 

Zekerheid van door de advocaat opgesteld contract:          ja                                                      vaak niet

 

Opzegging per maand:                                                              nee                                                    ja 

 

Opzegging door de eigenaar:                                                   niet mogelijk                                   kan altijd in 6 weken

 

Stel men begint met een jaarhuur van 5.000 euro en 5 % jaarlijkse huurverhoging. Na 10 jaar is de huur opgelopen tot 8.145 euro per jaar. Bij het aangaan van een huurkoop was men en goedkoper uit geweest en men werd eigenaar van het huis.

 

Opgemerkt is dat in 12 jaar nog nooit iemand tussentijds is vertrokken. Het argument dat men bij huurkoop 8-10 jaar moet uitzitten verliest daarmee aan kracht. Bovendien kan men het huurkoopcontract over laten schrijven op naam van een ander (zou men zelf een koper vinden). Dat geeft een 130 euro advocaatkosten.

 

Nederlanders en Belgen sluiten contracten, zoals ze dat thuis zouden doen. Maar juridisch hebben die in Hongarije meestal geen enkele waarde. Hieronder informatie van DAS-rechtsbijstandverzekering, waaruit blijkt dat een eigenaar de huurder in 6 weken uit zijn huis kan hebben.

 

In het geval van een huurcontract van onbepaalde duur – zelfs als er geen sprake is van contractbreuk – op basis van het Burgerlijk Wetboek, kan elke partij het huurcontract tegen het einde van de volgende maand opzeggen door middel van een verklaring ingediend vóór de 15e dag de betreffende maand. In dit geval is het niet nodig om een ​​rechtvaardiging of een bijzondere reden voor de opzegging aan te geven, maar dient tegelijkertijd de partij met de normale opzegging de desbetreffende verklaring schriftelijk op te stellen en aan de andere partij te overhandigen. Vanwege de strikte termijnen moet deze levering echter worden geverifieerd. Daarom wordt aanbevolen het document persoonlijk te overhandigen of als aangetekende verzending naar de andere partij te verzenden.