VIP-KLANT dat is heel wat

Alleen bij correcte betaling is men automatisch VIP-klant. Dat betekent dat dr Adri Scholtens persoonlijk alles voor U afhandeld en men profijt heeft van zijn kennis en ervaring. Waarom is dat zo belangrijk? Op veel kantoren komt het personeel om te wachten tot het 17 uur wordt. Er komt meestal geen antwoord, of een afwijzend antwoord. Dan moet je blijven schrijven en schrijven.

 

Er zijn mij bijvoorbeeld genoeg Hongaren bekend die -nadat het nutsbedrijf voor de 3e maal een nieuw formulier zond, ze er genoeg van hebben. De nutsbedrijven staan dan op naam van de vorige eigenaar, die 500 km verderop woont. Door onze ervaring kunnen wij een aansluitgarantie voor de nutsbedrijven geven. Dr Adri Scholtens zoekt naar openingen en komt uiteindelijk tot resultaat.

 

Maar er is meer om voor tiszameer.com te kiezen. Bijvoorbeeld de zorg en deskundigheid waardoor wij de 100 % GARANTIE kunnen geven dat men eigenaar wordt van de woning. Dat men eigenaar wordt van de woning is bij huurkoop zeker ook geen vanzelfsprekendheid. Een van de zaken die daarbij belangrijk zijn, zijn bijvoorbeeld de jaarlijks toegezonden 2-talige accountantsverklaringen van de gedane betalingen. In deze verklaring staat het kadasternummer van het huis en verklaart ook het percentage waarvan men inmiddels eigenaar van het huis is.

 

Woningen zijn niet altijd volgens de regels van de kunst gebouwd. Belangrijk is ook de bouwkundige keuring. VIP-klanten genieten ook uitgebreide service. Zo kan men een beroep doen op het Noodfonds Onvoorziene Noodzakelijke Reparaties en daaruit maximaal 6.000 euro per keer rentevrij lenen, door verlenging van de huurkooptermijn.

 

Dr Adri Scholtens stuurt de 7 benodigde uitgebreide verklaringen in het Hongaars in. En wat is dan mooie dan -net als alle andere Belgische en Nederlandse huurkopers voor U -in de afgelopen 13 jaar- Uw naam te zien op de inschrijving bij het kadaster. Men heeft dan met de maandbetalingen iets moois opgebouwd.

 

De acceptatie is supereenvoudig. Men verklaart welk inkomen men heeft (bijvoorbeeld WIA-uitkering op naam van...) en men is direct VIP-klant en Dr Adri Scholtens denkt verder overal aan. Wij menen dat je VIP serieus moet nemen. Ook na de koop worden feitelijk 100 % van de verzoeken van klanten gehonoreerd.