Een boerderij kopen

 

Mensen schrijven mij vaak een boerderij te zoeken. Als definitie van dat begrip neem ik: een groot grondstuk  met een boerenbedrijf en het woonhuis van de boer. Maar 99 % van de Hongaarse boeren woont in een gewoon huis in een dorp. Vaak zijn daar wel schuren en stallingen. De boer rijdt met een landbouwvoertuig naar zijn land in het buitengebied. Ik zoek huizen in de 4 provincies rondom het Tiszameer. Een flink stuk Hongarije. En daar is in het buitengebied niet of nauwelijks een boerderij (te koop). Bovendien zijn er voor buitenlanders beperkingen voor koop buiten de bebouwde kom.

 

Een boerderij zal men dus niet kopen. Mijn klanten noemen een huis als op de foto een boerderijtje. Voor Hongaren is het een gewoon woonhuis. Zowel Hongaren als buitenlanders noemen een huis vaak een boerderijtje, zonder dat dit het is. Met die term bedoelt men dan een authentiek huis. Binnen de bebouwde kom mogen de EU-burgers bijna alles kopen. Daar zijn ook authentieke huizen met grotere grondstukken  (ze worden schaars, omdat grondstukken worden gesplitst) en met schuren en stallingen.  Een boerderij wil ik het niet noemen, omdat in het dorp het boerenbedrijf niet wordt uitgeoefend. De koeien staan op stal in het buitengebied.

 

Een grondstuk kan men splitsen in 2 grondstukken van aan de straatzijde tenminste 13 meter lengte.  Ook geldt er een minimumformaat en die is per gemeente verschillend. Vaak geldt er  een ander minimum voor het centrum. Informeer bij het bouwburo  van de gemeente. Wat buitenlanders binnen de bebouwde kom bijvoorbeeld niet mogen kopen, zijn huizen gelegen aan waterwegen.

 

In het gebied waar ik werk zijn de huizen niet groot. Ongeveer 120 m2 is het grootste wat wordt aangeboden. Bij een orignele boerderij denkt men aan een huis met slechts 1-2 grote woonruimten met lage en zeer brede houten (binnen)deuren. Zulke boerderijen zijn maar weinig te koop. Hongaren hebben vaak geen geld voor onderhoud. Aan zo,n huis moet vaak alles gebeuren. Nieuw stuc- en pleisterwerk, nieuw dak, nieuwe vloeren storten en noem maar op. De badkamer noem ik niet, want er is vaak geen water in huis. De renovatiekosten komen meestal veel hoger uit dan was begroot.

 

Vaak noemt men de tanya als boerderij. Maar boerderijen -of de woonhuizen met boerderij/bedrijfsruimten in de dorpen- kunnen elke vorm hebben. Een tanya is een langgerekt huis. Oorspronkelijk bestond de tanya uit een keuken met een kamer links en een kamer rechts.

 

Mensen romantiseren wonen in het buitengebied vaak en denken niet aan de nadelen. Men heeft recht op stroom. Gas heeft men niet. Men kan kiezen voor een gastank of voor centrale verwarming op hout/kolen. Water uit de waterput. Is de put te ondiep dan zal die verzanden. Het is geen drinkwater. Onlangs las ik op facebook: het water is zo ijzerhoudend, dat de nieuwe douchetegels allemaal bruin zijn geworden. Wij halen elke dag 30 liter water bij de gratis watertappunten in de straat. Meestal heeft men 2 km zandweg, die blubberig kan worden. En in de winter komt de ambulance vast niet.

 

Ik schrijf dit laatste niet om de mensen te ontmoedigen. Het is een keuze.