Dr A. Scholtens geeft 100% garantie dat men eigenaar wordt. Gerenoveerde woningen met gasverwarming en aan een asfaltweg.

Word ik echt eigenaar?

 

De meestgestelde vraag: "Ik betaal slechts 449 euro of 329 euro (bij een langlopend contract) huur. Wordt ik dan ook nog eigenaar van het huis?" Ja, velen zijn al bij het kadaster als eigenaar van het huis ingeschreven.

 

Huurkoop met 100 % zekerheid. Dr Adri Scholtens wordt gezien als de expert op het gebied van Hongaarse huurkoop en wordt als zodanig vaak om raad gevraagd. 

 

U betaalt de kosten van de huurkoopakte. De afspraak bij de advocaat Dr Kandra in Tiszafured wordt gemaakt (in Hongarije gaat men bij koop van een huis naar de advocaat). Kandra spreekt goed Engels. Hij neemt 2 uur voor U de tijd en legt alles punt voor punt goed uit. De huurkoopakte krijgt U meteen mee. 2-6 Weken later ontvangt U de inschrijving bij het kadaster, Zijn alle termijnen betaald, dan volgt een tweede inschrijving. Nu als de eigenaar van het huis.

 

In de tussentijd ontvangt U van ons jaarlijks een opgave van de gedane betalingen en dat geeft grote rechtszekerheid.

 

 

Hieronder het kantoor van de advocaat Dr Kandra in het centrum van 5350 Tiszafured, Overnyi utca 2e